Top down là từ bên trên xuống, bottom up là từ bên dưới lên (theo nghĩa tiếng Anh), đây là hai phương thức được cần sử dụng thường xuyên trong vô số nhiều lĩnh vực, như: đầu tư, quản lý, technology thông tin, điều tra, xây dựng, v.v.. Nhị từ này sử dụng trong từng nghành sẽ bao gồm những ý nghĩa sâu sắc tương ứng.

Bạn đang xem: Top-down là gì

*
Ý tưởngTop down: Phân tích, suy diễn, khởi điểm là đỉnh điểm, thuở đầu cần có một phương châm cần đạt đến. Sau đó, từ kim chỉ nam này tìm những mấu chốt vấn đề. Một kim chỉ nam lớn thì sẽ chia thành nhiều phương châm trung (trung bình), phương châm trung phân thành nhiều kim chỉ nam nhỏ, và cứ phân chia như thế.Bottom up: Tổng hợp, quy nạp. Phân tích từ các vấn đề nhỏ, tổng hợp, tác động lại cùng với nhau để đưa đến kết quả.Ví dụ trong từng ngành:Trong cai quản dự án:Top down: Tiếp cận từ trên xuống, toàn bộ các phía đi đều xuất phát điểm từ nhà quản lý.Bottom up: Tiếp cận từ bên dưới lên, thành viên của tập thể nhóm chủ đụng trong quy trình thực hiện tại dự án.Trong đầu tư:Top down: coi xét tổng thể nền kinh tế tài chính (macro), đối chiếu ngành, nhận xét công ty.Bottom up: chú ý công ty rõ ràng (micro), đối chiếu kỹ thuật, gửi ra quyết định đầu tư.Trong giải toánTop down: Phân rã bài toán phức tạp thành các thành phần nhỏ tuổi hơn, từng thành phần nhỏ hơn sẽ được phân rã tiếp thành nhiều thành phần nhỏ tuổi hơn nữa... Quy trình phân chảy sẽ tạm dừng khi thành phần tìm được đã được giải quyết rồi hoặc đủ dễ dàng và đơn giản để hiện thực.

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm: Sử Dụng Sơ Đồ Cắt Ngang Vùng Biển Việt Nam Hay Nhất 2022

Bottom up: Xuất phát từ nhiều thành phần nhỏ đã có sẵn, kết hợp chúng lại để tạo ra thành phần tính năng lớn hơn, tiếp tục kết hợp các thành phần desgin được để tạo thành thành đa số hơn nữa... Cho tới khi phát hành được chương trình giải quyết được bài xích toán mong muốn.v.v..
*
Trước Sau
*

Gửi câu trả lời / bình luận của chúng ta tại trên đây (*):
Hình hình ảnh (nếu có):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không còn hiển thị phía fan dùng)
*
*
*
Nhấp vào đó để nhấn mã