Triển khai trong tiếng anh là gì? Việc sử dụng từ thực thi trong tiếng anh ngày càng thông dụng trong cả văn nói và văn viết, đặc biệt là trong giao tiếp, công việc của không ít người hiện nay. Đây cũng là vì sao tại sao từ thực hiện trong giờ anh là gì sẽ ngày càng được nhiều quan trung ương hơn. Vậy từ xúc tiến trong giờ anh là gì? nội dung bài viết dưới phía trên của Đọc Sách Hay sẽ giúp các bạn có được giải thuật đáp đúng mực nhất!

Triển khai là gì?

Trong tự điển tiếng Việt, từ thực hiện được đọc với nghĩa là tiến hành các công việc trong kế hoạch, không ngừng mở rộng theo một quy mô, phạm vi đã được xác định.Bạn đã xem: tiến hành là gì

Thuật ngữ “triển khai” thuở đầu thường được thực hiện trong nghành nghề quân sự mà theo từ điển giờ đồng hồ Việt thì cồn từ “triển khai” được áp dụng để tế bào tả việc chuyển tự hàng ngũ hành quân sang quy củ hình động bằng phương pháp sắp xếp các đơn vị vào vị trí sẵn sàng chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. 

Hiện nay, thuật ngữ “triển khai” thường mở ra trong các văn phiên bản như nghị định, nghị quyết, thông bốn hoặc những văn phiên bản mang tính kế hoạch,… ví dụ như triển khai dự án đầu tư, thực thi kế hoạch tăng doanh khu cho doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch giảng dạy, tiến hành kế hoạch quân sự. 
Bạn đang xem: Triển khai là gì

*

Triển khai là việc triển khai các các bước trong kế hoạch, không ngừng mở rộng theo một quy mô, phạm vi đã làm được xác định

Triển khai trong giờ Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ anh, thuật ngữ “triển khai” có thể được gọi là deploy (động từ) hoặc deployment (danh từ) với deployable (tính từ). Tùy theo từng ngôi trường hợp nắm thể, bạn có thể sử dụng deploy hoặc deployment. 


*

Triển khai trong tiếng anh

Deploy (động tự triển khai)

Sử dụng một cái gì đó hoặc ái đó, đặc biệt là theo biện pháp hiệu quả:

Ví dụ như: 

The company is reconsidering the way in which it deploys its resources/staff. (Công ty đang lưu ý lại cách thức triển khai các nguồn lực/nhân viên của mình)

My job doesn’t really allow me fully to lớn deploy my skills/talents. (Công bài toán của tôi không thực sự có thể chấp nhận được tôi triển khai đầy đủ các khả năng / kĩ năng của mình)

để dịch rời binh quân nhân hoặc thiết bị mang đến nơi rất có thể sử dụng bọn chúng khi buộc phải thiết:

The decision has been made to lớn deploy extra troops/more powerful weapons. (Quyết định vẫn được giới thiệu để tiến hành thêm quân/vũ khí dũng mạnh hơn)

để đưa một cái gì đấy vào sử dụng:

When airbags deploy, they save lives. (Khi túi khí triển khai, chúng sẽ hỗ trợ sống)

Automobiles deploy air bags in crashes of 8 to lớn 12 miles per hour. (Ô tô thực hiện túi khí trong tai nạn từ 8 cho 12 dặm một giờ)

để sử dụng một cái nào đấy hoặc một ai đó, đặc biệt là để đã đạt được một hiệu quả cụ thể:

If deployed in the right way, communication networks enable employees to gain greater awareness of the organisation. (Nếu được thực thi đúng cách, mạng lưới media sẽ có thể chấp nhận được nhân viên thừa nhận thức rõ rộng về tổ chức)

be deployed to do sth (được triển khai để gia công gì)

The new capital available can be deployed to create yet more wealth. (Nguồn vốn mới sẵn có hoàn toàn có thể được xúc tiến để tạo thành nhiều của nả hơn)

Deployment (danh tự triển khai)

việc sử dụng thứ gì đấy hoặc ai đó theo cách hiệu quả:

the deployment of technologies to lớn address this challenge. (the deployment of technologies khổng lồ address this challenge)

sự di chuyển của quân lính hoặc thiết bị mang đến nơi hoàn toàn có thể sử dụng bọn chúng khi cần thiết:

The Chief of Police ordered the deployment of 300 troops to try lớn stop the rioting. (Cảnh gần cạnh trưởng đã ra lệnh thực thi 300 quân để nỗ lực ngăn chặn bạo loạn.)

việc áp dụng một cái nào đó hoặc một bạn nào đó, đặc biệt là để đã có được một tác dụng cụ thể:

Good solutions are based on the efficient và wise deployment of capital, resources và people. (Các giải pháp tốt dựa trên việc triển khai kết quả và chí lý vốn, tài nguyên và con người)

Ngoài ra, Deployment còn được thực hiện kèm theo một trong những từ mang ý nghĩa rộng hơn như:

forward deployment (triển khai chuyển tiếp):

They believed that there would be forward deployment of forces from current member states into the territory of new members, something that is not necessary. (Họ tin rằng sẽ có được việc xúc tiến lực lượng tự các giang sơn thành viên lúc này vào lãnh thổ của những thành viên mới, một điều không bắt buộc thiết)

full deployment (triển khai đầy đủ): 

They can develop complex embedded systems designs, starting with the initial concept & taking them through to full deployment on the production target. (Họ rất có thể phát triển các thiết kế hệ thống nhúng phức tạp, bước đầu với khái niệm ban sơ và đưa chúng mang đến triển khai rất đầy đủ trên phương châm sản xuất)

initial deployment (triển khai ban đầu):

This approach allows faster initial deployment, but maintenance of the application becomes cumbersome with a growing number of cases. (Cách tiếp cận này cho phép triển khai lúc đầu nhanh hơn, nhưng việc gia hạn ứng dụng trở cần cồng kềnh với số lượng trường hợp càng ngày tăng)

Deployable (tính tự triển khai):

(binh lính hoặc thiết bị) rất có thể được dịch rời đến nơi hoàn toàn có thể sử dụng chúng khi buộc phải thiết:

The nature of modern warfare requires lighter, more agile, & more easily deployable forces. (Bản hóa học của cuộc chiến tranh hiện đại yên cầu lực lượng nhẹ hơn, nhanh nhẹn hơn với dễ triển khai hơn)

deployable troops/units/soldiers (Quân/đơn vị/binh lính hoàn toàn có thể triển khai)

Ý nghĩa của một số trong những cụm từ triển khai trong tiếng Anh là gì?

Triển khai phiên bản vẽ giờ đồng hồ Anh là gì?

Triển khai bạn dạng vẽ tiếng Anh có nghĩa là deployment drawing.
Xem thêm: Giải Sgk Công Nghệ 7 Bài 40: Sản Xuất Thức Ăn Vật Nuôi (Ngắn Gọn)

*

Triển khai bạn dạng vẽ trong tiếng anh là là deployment drawin

Triển khai dự án tiếng Anh là gì?

Triển khai thực hiện tiếng Anh là gì?

Vậy là bài viết trên phía trên đã ra mắt đến chúng ta ý nghĩa cùng cách thực hiện thuật ngữ thực hiện trong tiếng anh cũng giống như một số thuật ngữ liên quan đến triển khai trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng qua nội dung bài viết các bạn đã sở hữu lời đáp cho thắc mắc “triển khai trong tiếng anh là gì” đồng thời bao gồm thêm những thông tin hữu ích về việc áp dụng thuật ngữ thực hiện trong giờ đồng hồ anh cân xứng với từng hoàn cảnh, trường phù hợp khác nhau, đáp ứng nhu cầu nhu cầu học tập tương tự như làm bài toán của phiên bản thân.