a) Công suất p của một quy định điện hoặc của một quãng mạch tương tác với hiệu điện cụ U với cường độ mẫu điện I bởi hệ thức nào ?

b) Đo hiệu năng lượng điện thế bởi dụng rứa gì ? Mắc hiện tượng này ra sao vào đoạn mạch đề nghị đo ?

+ Đo hiệu điện thế bằng vôn kế.

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 15 thực hành

+ bí quyết mắc vôn kế trong mạch: Mắc vôn kế song song với đoạn mạch đề xuất đo hiệu năng lượng điện thế, làm thế nào cho chốt (+) của vôn kế được mắc về phía rất (+) của mối cung cấp điện, chốt (-) của vôn kế được mắc về phía cực (-) của mối cung cấp điện.

c) Đo cường độ loại điện bằng dụng ráng gì ? Mắc phương tiện này như thế nào vào đoạn mạch phải đo ?

+ Đo cường độ cái điện bằng ampe kế.

+ biện pháp mắc ampe kế vào mạch: Mắc ampe kế thông suốt với đoạn mạch buộc phải đo cường độ mẫu điện chạy qua nó, làm sao để cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía rất (+) của mối cung cấp điện, chốt (-) của ampe kế được mắc về phía cực (-) của mối cung cấp điện.


Mục 2


Video gợi ý giải


2. Xác định công suất của bóng đèn pin

BẢNG 1

*
 

a) Tính với ghi vào bảng các giá trị hiệu suất của trơn đèn tương ứng với các lần đo.

b) nhấn xét: Khi hiệu điện vắt giữa hai đầu bóng đèn tăng thì công suất bóng đèn tăng và ngược lại, lúc hiệu điện gắng giữa hai đầu đèn điện giảm thì năng suất bóng đèn giảm. 


Mục 3


Video khuyên bảo giải


3. Khẳng định công suất của quạt điện 

BẢNG 2

*
 

a) Tính cùng ghi giá chỉ trị năng suất của quạt năng lượng điện với mỗi lần đo vào bảng 2.

Xem thêm: Vice Versa & Vis A Vis Là Gì

b) quý hiếm của năng suất trung bình của quạt điện:

(P_q = dfracP_1 + P_2 + P_33= dfrac1,025 + 0,975 + 0,9503)

= 0,983W

premiolaureldeoro.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên trăng tròn phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp premiolaureldeoro.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện premiolaureldeoro.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép premiolaureldeoro.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.