*

*

Bài10: thực hành - Vẽ cùng phân tích biểu đồ vật về sự biến đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bọn gia súc, gia cầm

Thực hành:

Bài 1: cho bảng 10.1:

Bảng 10.1. Diện tích s gieo trồng phân theo team cây (nghìn ha)

*

a, Em hãy vẽ biểu thứ tròn biểu đạt cơ cấu diện tích gieo trồng những nhóm cây. Biểu đồ vật năm 1990 có bán kính là 20 mm, biểu thứ năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm

b, từ bảng số liệu với biểu đồ đã vẽ, hãy dìm xét sự đổi khác quy mô diện tích s và tỉ trọng diện tích gieo trồng của những nhóm cây.

Bạn đang xem: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi

Lời giải:

Bảng. Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo đội cây (%)

Các đội cây

Năm 1995

Năm 2002

Tổng số

100

100

Cây lương thực có hạt

71.6

64.8

Cây công nghiệp

13.3

18.2

Cây khác

15.1

16.9

Vẽ biểu đồ

*

Nhận xét:

- Quy mô và mặc tích gieo trồng của các nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 bao gồm sự chũm đổi, trong các số đó diện tích trồng trọt đẩy mạnh từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở toàn bộ các cây

+ Cây lương thực gồm hạt tăng từ bỏ 6474,6 ha lên 8320,3 ha, mặc dù tỉ trọng sút 6,8% trường đoản cú 71,6% (năm 1995) xuống 64,8% (năm 2002).

+ cây lâu năm tăng1845,7 ngàn ha từ 1199,3 ha lên 2337,3 ha, và tỉ trọng tăng 4,9% trường đoản cú tăng 13,3% lên 18,2%

+ Cây không giống tăng 807,7 ngàn ha trường đoản cú 1366,1 ha lên 2173,8 ha, tỉ trọng tăng tự 15,1 % (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy tổ chức cơ cấu ngành trồng trọt gồm sự biến hóa dẫn xóa gắng độc canh cây lúa vào trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp và cây khác;Giảm diện tích cây lương thực mặc dù cây thực phẩm vẫn giữa vai trò chủ đạo ngành trồng trọt của nước ta

⇒ Ngành trồng trọt vn đang phân phát triển đa dạng chủng loại hóa tổ chức cơ cấu cây trồng

Bài 2: mang lại bảng số liệu:

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia núm và chỉ số vững mạnh (năm 1990 = 100%)

Năm

Trâu (nghìn con)

Chỉ số phát triển (%)

Bò (nghìn con)

Chỉ số vững mạnh (%)

Lợn (nghìn con)

Chỉ số phát triển (%)

Gia nỗ lực (triệu con)

Chỉ số phát triển (%)

1990

2854,1

100

3116,9

100

12260,5

100

107,4

100

1995

2926,8

103,8

3638,9

116,7

16306,4

133,0

142,1

132,3

2000

2897,2

101,5

4127,9

132,4

20193,8

164,7

196,1

182,6

2002

2814,4

98,6

4062,9

130,4

23169,5

189,0

233,3

217,2

a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ tứ đường màn trình diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng bầy gia súc, gia nạm qua các năm 1990, 1995, 2000 với 2002.

b) phụ thuộc bảng số liệu và biểu đồ vẫn vẽ, hãy thừa nhận xét và phân tích và lý giải tại sao đàn gia rứa và lũ lợn tăng. Trên sao đàn trâu ko tăng.

Lời giải:

*

b)

* nhấn xét:

Trong giai đoạn 1990-2002 số lượng bầy gia súc gia gắng của họ có xu hướng tăng với tăng với vận tốc khác nhau:

- Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất ( tăng rộng 2,2 lần) với con số lợn từ 12260,5 nghìn bé (năm 1990) lên 27373,3 nghìn bé (năm 2010) , chỉ số lớn lên năm 2002 là 189% so với năm 1990.

-Đàn trườn tăng khá nhanh ( tăng rộng 1,7 lần) với số lượng bò trường đoản cú 3116,9 nghìn nhỏ (năm 1990) lên 4062,9 nghìn bé (năm 2002), chỉ số vững mạnh năm 2002 là 130,4 % so với năm 1990.

- con số trâu đa số không tăng tất cả xu thế giảm nhẹ.

- con số gia rứa tăng tự 107,4 triệu con (năm 1990) lên 233,3 triệu con (năm 2002) Chỉ số lớn mạnh năm 2002 là 217,2% so với năm 1990.

* Giải thích:

- Đàn lợn, gia chũm tăng do:

+ nút sống quần chúng. # được cải thiện nên yêu cầu về thực phẩm động vật hoang dã tăng.

+ nguồn thức ăn uống cho ngành chăn nuôi được nâng cao, các dịch vụ thú y phạt triển.

+ cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi của nhà nước.

- con số gia súc, gia chũm tăng nhưng không giống nhau bởi vì nhu cầu khác biệt về thị trường, điều kiện cải cách và phát triển và công dụng nâng cao

+ giết lợn, trứng và thịt gia nạm là những loại thực phẩm truyền thống lâu đời và phổ cập của cư dân nước ta.

+ Nhờ hồ hết thành tựu của ngành cấp dưỡng lương thực, nên nguồn thức ăn uống cho bọn lợn và đàn gia nắm được bảo đảm an toàn tốt hơn.

Xem thêm: Địa Lí 11 Bài 6 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Địa Lí 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

+ Trâu không tăng: vị trâu được nuôi công ty yếu để mang sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trồng trọt đã tác động tới sự cải tiến và phát triển của bọn trâu.