Khi luyện thi IELTS Grammar, họ không thể bỏ lỡ chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cập đến những gì sau một hễ từ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới phía trên thôi!

*

– khi bạn sử dụng hai rượu cồn từ cùng nhau, hình thức của hễ từ lắp thêm hai dựa vào vào rượu cồn từ đồ vật nhất. Động từ sản phẩm công nghệ hai rất có thể là to-V, V ko to hoặc -ing.

Bạn đang xem: Verb pattern là gì

Đang xem: Verb pattern là gì

► NOTE: nhiều động từ bỏ cũng hoàn toàn có thể được theo sau do mệnh đề that (ví dụ: recommend, suggest, tell)

1. V + to-V

– một trong những động từ được theo sau trực tiếp do to-V với không buộc phải tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped to do?

ex2: I decided khổng lồ do an animal management course during my last year at school.

– một số động từ luôn luôn được theo sau vì một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me khổng lồ respect all animals và overcome my fears. (not This course has taught khổng lồ respect all animals)

ex2: I just told him lớn be quiet.

– Get được thực hiện với một tân ngữ (O) + to-V lúc nó có nghĩa là thuyết phục (persuade) hoặc làm, thực hiện (make):

ex: If you want lớn get your teachers lớn notice your work you should make sure you hand it in on time.

– một số động từ có thể được sử dụng có hoặc không tồn tại tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us to touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

– một trong những động trường đoản cú được theo sau vì chưng -ing:

avoidapprove ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals và feeding them.

ex2: We have practised handling animals.

– lúc một động trường đoản cú được theo sau bởi vì một giới từ bỏ (NGOẠI TRỪ to) thì cồn từ theo sau luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.

*

3. V + to-V hoặc -ing

– một vài động từ bỏ được theo sau vì to-V hoặc -ing với khôn cùng ít sự khác biệt về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have started khổng lồ work at a pet shop.)

ex2: I like feeding the animals. (= I like to feed the animals.)

► NOTE: Would lượt thích / would love / would prefer được theo sau vị to-V:

ex1: I would really like to lớn work in either a zoo or a safari park.

ex2: I would prefer to stop studying for a while.

– một số động từ nhiều khi có nghĩa không giống khi chúng được theo sau bởi vì to-V hoặc -ing.

forgetgo onneedrememberstoptry

*

V+ to-V+ -ing
go on

– Một hành động theo sau một hành vi khác:

ex: After university she went on lớn get a job as a vet. (= she finished university & then she got a job as a vet)

– Một hành động được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

– các bạn nhớ trước lúc thực hiện hành vi (Nhớ yêu cầu làm gì):

ex: As long as you remember khổng lồ do what you've been told, it's fine.

(= 1 remember 2 vị what you've been told)

– bạn nhớ sau lúc thực hiện hành động (Nhớ đã làm gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

– hành vi đã không xẩy ra (Quên đề nghị làm gì):

ex: I forgot to post my application form.

(= I didn't post it)

– hành động đã xẩy ra (Quên đã làm cho gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ vẻ ngoài này hay ở câu lấp định.

stop

– có hai hành động và hành vi đầu tiên chấm dứt lại để hành động thứ hai tất cả thể bước đầu (Dừng để gia công gì):

ex: I stopped to lớn ask the way.

(= I stopped and then I asked)

– tất cả một hành động tạm dừng (Dừng hẳn có tác dụng gì):

ex: I'm going khổng lồ stop studying for a while.

try

– Nỗ lực để gia công một cái gì đó. Bạn cũng có thể không luôn luôn luôn thành công xuất sắc (Cố gắng làm gì):

ex: I try to find out why he's barking.

– demo nghiệm làm một cái nào đấy (Thử có tác dụng gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

– chủ ngữ của câu sẽ triển khai hành động:

ex: I need khổng lồ mend my jeans. (= I will mend them)

– có nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mend them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

Make với let luôn luôn được theo sau do một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders and snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

– khi make được áp dụng trong câu bị động, họ sử dụng to-V:

ex: I was made to lớn handle all kinds of animals including spiders và snakes.

Xem thêm: Help Services Computer Browser Là Gì ? Tác Dụng Của Các Services Thông Dụng

Help có thể được theo sau vị một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to understand my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

– Nếu bọn họ muốn khiến cho động từ sản phẩm hai sinh hoạt dạng lấp định, họ sử dụng not: