Giải bài xích 1, bài bác 2, giải bài tập lí thuyết trang 8 Địa lí 6. Bài bác 2. Hãy vẽ một hình trụ tượng trưng mang đến Trái Đất và ghi bên trên đó: rất Bắc, rất Nam, đường Xích đạo nửa mong Bắc, nửa ước Nam.

Bạn đang xem: Vị trí hình dạng và kích thước của trái đất


Quan giáp hình 1, em hãy đề cập tên tám địa cầu trong hệ khía cạnh Trời và cho biết thêm Trái Đất nằm ở đoạn thứ mấy trong các hành tinh, theo sản phẩm tự xa dần Mặt Trời ?

Trả lời:

Tám địa cầu trong hệ khía cạnh trời : Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương vãi tinh và Hải vương vãi tinh.

Trái khu đất nằm ở phần thứ ba trong những hành tinh, theo lắp thêm tự xa dần Mặt trời.

Dựa vào hình 2, hãy cho biết thêm độ dài nửa đường kính và con đường Xích đạo của Trái Đất.

Trả lời:

Độ dài nửa đường kính Trái đất là 6370 km

Độ dài mặt đường xích đạo là 40076 km

Hãy cho biết thêm các đường gắn sát hai điểm rất Bắc và cực Nam trên mặt phẳng quả Địa ước là số đông đường gì. Gần như vòng tròn trên quả Địa mong vuông góc với những kinh tuyến đường là mọi đường gì ?

Trả lời

Các đường gắn sát hai điểm rất bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là phần đông đường tởm tuyến. đầy đủ vòng tròn trên quả Địa mong vuông góc với những kinh đường là phần nhiều đường vĩ tuyến.

Hãy khẳng định trên trái Địa cầu đường giao thông kinh tuyến nơi bắt đầu và đường vĩ tuyến gốc.

Trả lời:

Kinh tuyến gốc là gớm tuyến 00, qua đài thiên văn Grinuyt - nước Anh. Vĩ tuyến cội là đường vĩ tuyến 00. Là vĩ tuyến lớn số 1 hay có cách gọi khác là đường xích đạo.

Kinh tuyến đối lập với tởm tuyến cội là ghê tuyến từng nào độ ?

Trả lời:

Là kinh tuyến 1800

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ đường Bắc và vĩ tuyến đường Nam trên trái Địa ước hoặc bên trên hình 3.

Trả lời:

- Nửa mong Bắc: nửa bề mặt địa mong tính từ Xích đạo mang đến cực Bắc.

- Nửa mong Nam: nửa mặt phẳng địa cầu tính tự Xích đạo mang lại cực Nam

- Vĩ đường Bắc: phần nhiều vĩ tuyến đường nằm từ Xích đạo đến cực Bắc.

- Vĩ đường Nam: phần nhiều vĩ tuyến đường nằm từ bỏ Xích đạo mang đến cực Nam.

Bài 1. Trên quả Địa Cầu, nếu như cứ bí quyết 100, ta vẽ một kinh tuyến đường thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? ví như cứ bí quyết 100 ta vẽ một vĩ tuyến đường thì sẽ có bao nhiêu vĩ đường Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?

Trả lời:

Trên quả Địa cầu. Giả dụ cử phương pháp 10° ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 khiếp tuyến. Nếu như cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến thì ta gồm 9 vĩ tuyến Bắc sinh sống nửa ước Bắc với 9 vĩ con đường Nam sống nửa ước Nam. Đường Xích đạo là vĩ con đường 0° chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến đường 90°B ở cực Bắc và vĩ đường 90°N ở rất Nam là nhị điểm cực Bẳc và rất Nam.

Xem thêm: Bài 6: Biện Pháp Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất ? Bài 6: Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất

Bài 2. Hãy vẽ một hình tròn trụ tượng trưng mang đến Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, rất Nam, con đường Xích đạo nửa ước Bắc, nửa cầu Nam.