Chuyển đến câu chữ chính

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, chức vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1.

Bạn đã xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước giờ đồng hồ Anh là gì?2. Thương hiệu của bao gồm phủ, các Bộ, phòng ban ngang bộ3. Tên của những Cơ quan thuộc chủ yếu phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức tổ chức chính quyền địa phương những cấpBạn sẽ xem: viên trưởng tiếng anh là gì

Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG

Thông bốn số 06/2015/TT-BTP về thi hành chính sách công chứng
Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, dịch vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong khối hệ thống hành chủ yếu nhà nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước giờ Anh là gì?

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của thiết yếu phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính đậy nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ bốn phápBộ tứ pháp giờ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Bộ Lao cồn – thương binh và Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao hễ – yêu quý binh với Xã hộiBộ Lao rượu cồn – thương binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ chế tạo tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ desgin tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ tin tức và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ thông tin và media tiếng Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo tiếng Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônBộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông làng tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ planer và Đầu bốn tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ planer và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning và InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và technology tiếng Anh là gì?Bộ công nghệ và Công nghệBộ khoa học và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and TourismMOCST
Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra thiết yếu phủThanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng bên nước vn tiếng Anh là gì?Ngân hàng đơn vị nước Việt NamNgân hàng nhà nước việt nam tiếng Anh là The State bank of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ yếu phủVăn phòng chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh trường đoản cú “Viet Nam” giờ đồng hồ Anh chuyển sang tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch thanh lịch tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu biện pháp của danh trường đoản cú “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan lại thuộc chính phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Ho bỏ ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm thôn hội vn tiếng Anh là gì?Bảo hiểm làng hội Việt NamBảo hiểm buôn bản hội việt nam tiếng Anh là gì Viet nam giới Social SecurityVSI
Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Thông tấn xóm Việt NamThông tấn xã việt nam tiếng Anh là Viet nam News AgencyVNA
Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói Việt NamĐài tiếng nói việt nam tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Đài vô tuyến Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet phái mạnh TelevisionVTV
Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhHọc viện bao gồm trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho chi Minh National Academy of Politics and Public AdministrationHCMA
Viện công nghệ và technology Việt nam tiếng Anh là gì?Viện khoa học và công nghệ Việt NamViện kỹ thuật và technology Việt nam giới tiếng Anh là Viet phái nam Academy of Science và TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Viện công nghệ Xã hội Việt NamViện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là Viet phái nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng chính phủ nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng cỗ Quốc chống tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng bộ Công an giờ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp giờ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng bộ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công ThươngBộ trưởng cỗ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry và Trade
Bộ trưởng bộ Lao cồn – thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Lao cồn – yêu quý binh cùng Xã hộiBộ trưởng cỗ Lao đụng – yêu đương binh với Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng bộ Xây dựng giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và media tiếng Anh là Minister of Information và Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông làng mạc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ tiếng Anh là Minister of Planning & Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ tiếng Anh là Minister of home Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học tập và technology tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học tập và technology tiếng Anh là Minister of Science và Technology
Bộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tiếng Anh là Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra thiết yếu phủTổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chủ yếu phủBộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng quản trị nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó nhà nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý quản trị nước giờ Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý quản trị nước tiếng Anh là Assistant khổng lồ the President

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn chống BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng cục tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ đồng hồ Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện tiếng Anh là Institute
Trung trọng tâm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung tâm tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ phù hợp tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác và ký kết quốc tếVụ đúng theo tác thế giới tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng thường trực tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ Anh là gì?Tổng cục trưởngTổng viên trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng cục trưởng giờ Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng viên trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Phó chủ nhiệm thường trực tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm hay trựcPhó chủ nhiệm trực thuộc tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là gì?Phó nhà nhiệmPhó công ty nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó nhà nhiệm Ủy banPhó nhà nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh công sở BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng và công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Học việnPhó Giám đốc học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó người có quyền lực cao Trung trọng điểm tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Trung tâmPhó giám đốc Trung trung ương tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan liêu thuộc thiết yếu phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí MinhTrưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm thôn hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm xóm hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng hội việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh Social Security
Tổng chủ tịch Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Thông tấn xóm Việt NamTổng chủ tịch Thông tấn xã vn tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tgđ Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Thông tấn buôn bản Việt NamPhó tổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh News Agency
Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói vn tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài ngôn ngữ Việt NamTổng người đứng đầu Đài tiếng nói việt nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói Việt NamPhó tgđ Đài giờ nói vn tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Đài truyền ảnh Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam Television
Phó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài truyền ảnh Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh tiếng Anh là President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật và technology Việt nam tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science and Technology
Phó quản trị Viện kỹ thuật và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học và công nghệ Việt NamPhó quản trị Viện khoa học và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục tiếng Anh là Department
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director
Phó cục trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban giờ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ đồng hồ Anh là Head
Phó trưởng phòng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng phòng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi viên trưởng giờ Anh là gì?Chi cục trưởngChi cục trưởng giờ Anh là Manager
Chi cục phó giờ Anh là gì?Chi viên phóChi cục phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng tiếng Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xóm và những đơn vị trực thuộc

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô hà nội thủ đô tiếng Anh là tp hà nội Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh tiếng Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha phái mạnh Province

Quận, huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận ba Đình

Quận, thị xã tiếng Anh là District

Ví dụ: ba Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng mạc Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: quang Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ tp trực nằm trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban dân chúng (các cấp cho từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường)Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ Anh là gì?UBND xã Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ủy ban nhân dân phường Tràng chi phí tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ đồng hồ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban tiếng Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực trực thuộc UBND)Phòng (trực nằm trong UBND) giờ đồng hồ Anh là Committee Division
Thị xã, thị xã tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị buôn bản Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương những cấp

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho chi Minh city People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái nam People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– quản trị Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng– quản trị Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban quần chúng.

Xem thêm: Xenobiotics Là Gì - Chuyen Hoa Xenobiotic

# phường Tràng tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là Director of Department
Phó người đứng đầu Sở giờ Anh là gì?Phó chủ tịch SởPhó chủ tịch Sở giờ Anh là Deputy Director of Department
Chánh công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng đáp ứng nhu cầu phần làm sao tên các cơ quan phòng ban sở bởi tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước nước ta bằng tiếng Anh đã có được ghi không hề thiếu trong phụ lục này, từ kia giúp thống nhất bạn dạng dịch đối với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.