Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Worship là gì

*
*
*

worship
*

worship /"wə:ʃip/ danh từ (tôn giáo) sự thờ cúng, sự thờ báifreedom of worship: sự tự do thờ cúnga worship place of worship: địa điểm thờ cúng, công ty thờ, đền rồng thờ sự tôn kính, sự suy tôn, sự tôn sùngto win worship: được tôn kính, được tôn sùngyour (his) Worship ngài ngoại động từ thờ, cúng phụng, cúng bái tôn kính, suy tôn, tôn sùng nội động từ đi lễ
*

*

*

worship

Từ điển Collocation

worship noun

ADJ. daily, regular | evening, morning | Sunday | public | collective | religious | divine | Christian, Hindu, etc. | pagan | ancestor, nature, sun | idol, image | nhân vật his anh hùng worship of the national team | devil

VERB + WORSHIP conduct, lead Our worship today is led by the Reverend John Parker. | attend

PREP. in ~ the use of music in worship

PHRASES an act of worship, forms of worship, freedom of worship Under the new regime, all religions enjoy freedom of worship. | a place of worship Fifteen per cent of the population attend a place of worship.

Từ điển WordNet


n.

the activity of worshipping

v.

show devotion lớn (a deity)

Many Hindus worship Shiva

attend religious services

They worship in the traditional manner
Xem thêm: Người Được Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì ? Người Được Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

worships|worshiped|worshipped|worshiping|worshippingsyn.: admire adore awe cherish esteem honor idolize respect revereant.: contempt

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu